KDV 0 tot 4 Jaar

Binnen ons kinderdagverblijf bieden wij een kleinschalige opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.

De kinderen worden opgevangen in een huiselijke sfeer. Onze pedagogisch mederwerksters bieden de kinderen een warme,veilige en uitdagende sfeer binnen de groepen, zodat elk kind zich in hun eigen tempo kan ontwikkelen.

Binnen de groepen werken wij met een dagindeling om zo structuur te bieden aan kinderen.

Vanuit de uk en puk methode werken wij met dagritme kaarten. Zo is het voor de kinderen visueel hoe hoe de dag zal gaan verlopen.

Bij de allerkleinste wordt er bij de dagindeling gekeken naar de behoefte van het kind.

Hierbij wordt zoveel mogelijk het schema vanuit huis gehanteerd.

Als de kinderen ouder worden zullen ze geleidelijk mee gaan met de dagindeling van de happy kids almere

De globale dagindeling

7.00-9.00: De kinderen worden ontvangen door een pedagogisch medewerkster, er is ruimte voor overdracht en om te spelen.

7.45-7.50: Gaan de kinderen naar hun vaste stamgroep.

9.00-9.45: De kinderen drinken en eten gezamelijk fruit aan tafel, er is ruimte voor het voorlezen van een boekje of het zingen van liedjes.

9.45-10.00: De kinderen worden verschoond en gaan naar het toilet.

10.00-11.30: We beginnen met de ochtendactiviteit, dit kan buiten spelen zijn of een activiteit omtrent het thema. Een knutselactiveit of een spelactiviteit.

11.30-12.15: We eten gezamelijk een warmemaaltijd en drinken melk,water of thee.

12.15-12.30: De kinderen worden verschoond en gaan naar het toilet.

12.30-14.45: Binnen deze tijd slapen de kinderen die dat nog nodig hebben, de kinderen die opblijven die doen samen met de pedagogisch medewerkster een rustige activiteit.

14.45-15.00: De kinderen worden verschoond en gaan naar het toilet.

15.00-15.30: De kinderen eten een licht tussendoortje en drinken diksap.

15.30-16.30: We beginnen met de middagactiviteit, dit kan buiten spelen zijn, vrij spelen in de hoeken of een gerichte activiteit.

16.30-17.15: De kinderen eten samen een broodmaaltijd en drinken melk,water of thee.

17.15-17.30: De kinderen worden verschoond en gaan naar het toilet.

17.30-19.00: We sluiten de dag af met een rustige activeit, er is tijd voor een overdacht naar de ouder over hoe de dag is verlopen.

Stamgroepen

Elk kind heeft een vaste stamgroep. Deze stamgroepen zijn onderverdeeld in 5 groepen

De lieveheersbeestjes 0-2 jaar:

In deze groep hebben wij een ruime grondbox waarin kinderen zich ongestoord kunnen ontwikkelen,spelen en ontdekken.
Er is een hoge box aanwezig zodat de kinderen ook zien wat er op de groep gebeurt terwijl ze aan het spelen zijn.
Het speelgoed is leeftijdsgericht. Denk hierbij aan zachte meterialen, lichtjes en vrolijke geluidjes.
Voor de kinderen die dat fijn vinden, hebben wij schommelstoeltjes, Heerlijk op de groep schommelen en kijken naar wat er om je heen gebeurd.
Op de grond hebben wij zachte speelkleden zodat de kinderen lekker op de grond kunnen spelen en ontdekken wat er allemaal om hun heen gebeurd.