KDV 0 tot 4 Jaar

Binnen ons kinderdagverblijf bieden wij een kleinschalige opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. De kinderen worden opgevangen in een huiselijke sfeer. Onze pedagogisch mederwerksters bieden de kinderen een warme,veilige en uitdagende sfeer binnen de groepen, zodat elk kind zich in hun eigen tempo kan ontwikkelen. Binnen de groepen werken wij met een dagindeling om zo structuur te bieden aan de kinderen. Vanuit de uk en puk methode werken wij met dagritme kaarten. Zo is het voor de kinderen visueel hoe hoe de dag zal gaan verlopen. Bij de allerkleinste wordt er bij de dagindeling gekeken naar de behoefte van het kind.Hierbij wordt zoveel mogelijk het schema vanuit huis gehanteerd. Als de kinderen ouder worden zullen ze geleidelijk mee gaan met de dagindeling van de happy kids almere

KDV Locatie Zonnebloemweg 74

KDV 1

KDV Locatie Antilopestraat 16

KDV 2

KDV Locatie Edelhertwerg 3

Copyright Petra van der Velden - Fotoshoot 4U

De globale dagindeling

7.00-8.30 Kinderen worden opgevangen door de pedagogisch medewerker en de overdracht wordt besproken.

7.30-8.00: De kinderen gaan naar hun vaste stamgroep.

9.00-9.45: De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel voor het eten van fruit en ze krijgen wat te drinken. Er is ruimte voor het voorlezen van een boek of het zingen van liedjes.

9.45-10.00: De kinderen worden verschoond en gaan naar het toilet.

10.00-11.30: We beginnen met de ochtendactiviteit. Dit is een knutselactiviteit, een spelactiviteit of een activiteit rondom het thema. Dit kan binnen of buiten zijn.

11.30-12.15: We eten gezamelijk een warme maaltijd en drinken water of thee.

12.15-12.30: De kinderen worden verschoond en gaan naar het toilet.

12.30-14.45: Binnen deze tijd slapen de kinderen die dat nog nodig hebben. De kinderen die opblijven doen samen met de pedagogisch medewerker een rustige activiteit.

14.45-15.00: De kinderen worden verschoond en gaan naar het toilet.

15.00-15.30: De kinderen eten een licht tussendoortje en drinken water of thee.

15.30-16.30: We beginnen met de middagactiviteit, dit kan buiten spelen zijn, vrij spelen in de hoeken of een activiteit rondom het thema.

16.30-17.15: De kinderen eten samen een broodmaaltijd en drinken melk.

17.15-17.30: De kinderen worden verschoond en gaan naar het toilet.

17.30-19.00: We sluiten de dag af met een rustige activeit, er is tijd voor een overdacht naar de ouder over hoe de dag is verlopen.

 

Stamgroepen

Ieder kind heeft een vaste stamgroep. Binnen deze groep speelt, slaapt en eet het kind gedurende dag. Elke groep heeft vaste pedagogisch medewerker met wie het kind de dag door brengt.

Happy kids Almere heeft 6 stamgroepen:

Lieveheersbeestjes: 0 tot 2 jaar

Bijen : 0 tot 2 jaar

Rupsen: 0 tot 4 jaar

Vlinders: 0 tot 4 jaar

Libellen: 1 tot 4 jaar

Krekels: 2 tot 4 jaar.