Nieuwsbrief februari&voorjaarsvakantie 2023

Beste ouders,

In deze nieuwsbrief vind u belangrijke informatie voor u en omtrent uw kind. Helemaal onderaan de brief hebben wij ook de planning staan voor alle BSO groepen voor in de voorjaarsvakantie. Wij hebben weer een planning gemaakt met leuke activiteiten voor uw kind.

Brengen tijdens de vakantie

In de vakantieperiode moeten alle kinderen van de BSO (A,B en C groep) voor 09:30 uur gebracht worden naar de Zonnebloemweg. Bij een uitje is dit voor 09:00 uur. Kinderen die 2 weken voor de start van de voorjaarsvakantie zijn aangemeld kunnen mee met een uitje. Daar hebben wij de reservering en het vervoer op gepland. Kinderen die niet op tijd zijn aangemeld blijven op locatie.

Bijzonderheden voorjaarsvakantie 2023:

  1. Gymschoenen mee! Wij merken dat er veel kinderen zijn die geen gymschoenen hebben. Als kinderen geen gymschoenen mee hebben kunnen ze niet gymmen. Heel erg jammer, ze vinden het heel erg leuk en het is ontzettend goed voor de motorische ontwikkeling. De kinderen kunnen de schoenen in hun laatje op de groep bewaren.
  2. Let goed op de kleding van uw kind. Bij sportactiviteiten graag uw kind kleding aan waar het makkelijk in kan bewegen. Ook gymschoenen mee. En dat deze kleding vies mag worden.
  3. De uitjes zijn alleen voor kinderen waarbij de ouders de aanwezigheid op tijd hebben aangegeven (2 weken voor de eerste dag van de vakantie).

Studiedagen en roostervrije dagen

In het contract van uw kind staat dat u recht heeft op opvang voor 6 studiedagen van school. Roostervrije of overige dagen (zoals een tropenrooster of wanneer een leerkracht ziek is) vallen hier niet onder. Heeft u op deze dagen toch opvang nodig? Dan kunnen wij uw kind echter wel opvangen tegen het strippenkaart tarief van € 10,00 per uur. Opgeven moet 2 weken van tevoren.

Kamp 2023 C groep

VSO

Als u recht heeft op VSO is het voor uw kind ook mogelijk om te ontbijten. Om hiervan gebruik te maken moet uw kind wel voor 07:30 uur gebracht worden. Na 07:30 uur nemen wij geen nieuwe kinderen aan voor het ontbijt. Als u gebruik wilt maken van de VSO moet uw kind voor 07:55 uur gebracht worden. Na 07:55 uur nemen wij geenkinderen meer aan. Wij hebben deze tijd nodig ter voorbereiding voor het brengen van de kinderen naar school.

 

Gezonde traktatie

Wij willen ouders vragen het gezonde voedingsbeleid bij een verjaardag als er getrakteerd wordt te hanteren. Ook voor de begeleiders kunnen wij geen chips, snoep, chocolade of iets dergelijks aannemen. Het gaat steeds beter, er is nog maar een enkeling die hier is vergeten om aan te denken. We kunnen helaas de traktatie niet aannemen, deze moet weer mee naar huis, Zingen en dansen doen we natuurlijk wel graag met en voor uw kind.

Klik onderstaande link voor voorbeelden gezonde traktatie

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/traktaties-en-kinderfeest.aspx

Bijzondere sluitingsdagen 2022-2023

Vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag):

Maandag 10 april 2023 (Paasmaandag):

Donderdag  27 april 2023 (Koningsdag):

vrijdag 5 mei 2023 (Bevrijdingsdag):

Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag):

Vrijdag 19 mei 2023 (dag na Hemelvaart):

Maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag):

Zomervakantie start 22 juli 2023 t/m 3 september 2023

De laatste 3 weken (14 augustus  t/m 1 september) van de zomervakantie is happy kids gesloten tenzij u 52 weken contract heeft

Dinsdag 5 december 2023 opvang 17:00 gesloten ( Sinterklaas)

Maandag 25 december 2023 opvang gesloten ( 1de Kerstdag)

Dinsdag 26 december 2023 opvang gesloten ( 2de Kerstdag)

Maandag 1 januari 2024 opvang gesloten (nieuwjaarsdag)

Parkeerbeleid

Wij willen vragen om bij het brengen en halen van uw kinderen de auto te parkeren in de parkeervakken. Parkeren op de stoep of andere plekken waar dat niet is toegestaan leveren vaak gevaarlijke situaties en irritatie bij overige bewoners.

 

Planning voorjaarsvakantie 2023

  
  

Ma 27-2

 

A

Stamboompuzzel maken

Dobbelstenen gym/ parcours

B

Stamboompuzzel maken

De alleskunner

Lego challenge

C

Puzzel speurtocht

Kussen maken

  

Di 28-2

 

A

Happy garden (eerst a1 daarna a2)

Stamboompuzzel maken

B

Vogelhuisje knutselen (als u heeft lege melkpakken meegeven)

Team games

Stamboompuzzel maken

C

Vogelhuisje van hout maken

Sportdag AKT Dojo ruimte Almere poort (Sportkleding mee)

  

Wo 1-3

 

A & B

Ochtendwandeling

Bootcamp (gym) 

C

Uitje buiten Almere

  

Do 2-3

 

A & B

Carnaval (Kinderen mogen verkleed komen)

Kleurwedstrijd

Spoorzoekertje

C

Maskers maken

Multibaltoernooi

Graffiti spuiten

  

Vrij 3-3

 

A & B

Stamboompuzzel afronden

Teamopdrachten sport

Dobbelsteen fitness spel

C

Among us

Massage/ontspanning middag