Nieuwsbrief juni 2020

Basisscholen en kinderopvang weer volledig open

De buitenschoolse opvang (bso) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. Het gaat hierbij om de
voorschoolse, tussenschoolse opvang en de naschoolse opvang.
De kinderen kunnen vanaf aanstaande maandag weer op hun normale vertrouwde dagen op de bso
terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die de ouders van de overheid ontvangen voor het
doorbetalen van eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16
maart tot 8 juni.
Als een school besluit om het continurooster dat vanaf 11 mei ingevoerd is aan te houden tot de
zomervakantie, dan is de school verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen tot aan de reguliere
ophaaltijd van de BSO.

Nieuwsbrief juni 2020 1

Hieronder nog even kort de genomen maatregelen:

Ophalen en overdracht BSO

Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen.

Locatie Zonnebloemweg: Bij de VSO brengt de ouder het kind bij de ingang van de B groep. De ouder geeft het kind bij de voordeur af. De ouder mag het pand niet betreden. Ook bij de deur vragen wij aan de ouders rekening te houden met de 1,5 meter. Bij het ophalen van de B kinderen bij de BSO wordt er gebruik van de hoofdingang van de B groep. Bij het ophalen van de A kinderen bij de BSO wordt er gebruik van de ingang van de A groep. Bij het buitenspelen moeten de ouders buiten de hekken blijven wachten.. 

Locatie Edelhertweg: Bij het ophalen van de kinderen kunnen ouders bellen naar 036-5462044, wij sturen het kind dan naar beneden. Hierna ligt de verantwoording van het kind bij de ouder. De ouder kan het kind buiten het hek aan de zijkant van het pand. (naast het fietspad) ophalen. Ze komen via het hek deur aan de zijkant naar buiten. De overdracht doen wij telefonisch, indien dit nodig is. Wij moeten dit moment ook kort houden. Bij het buitenspelen (happy garden, voetbalveld, grote plein aan de zonnebloemweg) kunnen ouders ons benaderen van buiten het hek, ook hierbij moeten de ouders buiten het hek blijven wachten.

Nieuwsbrief juni 2020 2
uitgangbso

Uitgang van de BSO C Groep =>

Kind mag niet naar de opvang als:

 

  • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
  • het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.
Nieuwsbrief juni 2020 3

Wat betekent uw contract voor u?

Bij een 49 weken contract heeft u alleen recht op opvang voor de eerste 3 weken van de zomervakantie. Bij een 52 weken contract heeft u uiteraard recht op opvang voor de volledige 6 weken van de zomervakantie.
Nieuwsbrief juni 2020 4

Geen kamp en geen barbecue

Helaas moeten wij aan u mededelen dat er i.v.m. de huidige situatie geen kamp voor de C groep zal zijn dit jaar. Ook de barbecue gaat niet door.

Nieuwsbrief juni 2020 5

Nieuwe speeltoestellen Zonnebloemweg

Toestemming zelfstandig spelen

Binnenkort worden er hogere hekken geplaatst rondom de gehele speeltuin op de Zonnebloemweg (zo’n 1 meter 60 hoog).

 

Wij zouden graag willen weten of u uw kind toestemming geeft om zelfstandig te mogen spelen in de tuin (waarschijnlijk zoals het kind dit thuis ook mag doen).

De hekken gaan tijdens het spelen op het slot, zodat er niemand in of uit kan gaan. Het kind mag dan bijvoorbeeld zelfstandig in de tuin spelen wanneer de medewerker even naar het toilet gaat of wanneer de medewerker binnen is met kinderen die niet buiten willen spelen.

Er zal altijd gekeken worden naar de groepssamenstelling voordat de kinderen zelfstandig buiten mogen spelen. De medewerkers kijken of de kinderen die samen willen spelen dat ook netjes en veilig kunnen. De medewerkers zullen altijd een oogje in het zeil houden via de ramen en de deur naar binnen blijft openstaan. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij de zelfstandigheid van de kinderen willen stimuleren.

Nieuwsbrief juni 2020 6

Geeft u toestemming? Dan mag u het bijgeleverde formulier “Toestemmingsformulier zelfstandig spelen’’ ondertekenen en afgeven bij een van de medewerkers.

 

Geeft u geen toestemming? Dan hoeft u verder niks te doen en gaan wij ervan uit dat u geen toestemming geeft.

Zonnebrandcrème

De ouders die nog geen zonnebrandcrème hebben meegegeven aan hun kind(eren) willen wij nogmaals vriendelijk verzoeken om dit nog te doen. Het liefst een aparte voor

op Happy Kids zodat wij uw kind(eren) te allen tijden van zonnebrandcrème kunnen voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om ook de naam van uw kind(eren) op de zonnebrandcrème te schrijven? Alvast bedankt.

Nieuwsbrief juni 2020 7

 

Binnenkort worden er hogere hekken geplaatst rondom de gehele speeltuin op de Zonnebloemweg (zo’n 1 meter 60 hoog).

 

Wij zouden graag willen weten of u uw kind toestemming geeft om zelfstandig te mogen spelen in de tuin (waarschijnlijk zoals het kind dit thuis ook mag doen).

De hekken gaan tijdens het spelen op het slot, zodat er niemand in of uit kan gaan. Het kind mag dan bijvoorbeeld zelfstandig in de tuin spelen wanneer de medewerker even naar het toilet gaat of wanneer de medewerker binnen is met kinderen die niet buiten willen spelen.

Er zal altijd gekeken worden naar de groepssamenstelling voordat de kinderen zelfstandig buiten mogen spelen. De medewerkers kijken of de kinderen die samen willen spelen dat ook netjes en veilig kunnen. De medewerkers zullen altijd een oogje in het zeil houden via de ramen en de deur naar binnen blijft openstaan. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij de zelfstandigheid van de kinderen willen stimuleren.

Kinderen opgeven voor de zomervakantie

De ouders die hun kind(eren) nog niet hebben opgegeven voor de zomervakantie willen wij nogmaals vriendelijk verzoeken om dit nog even te doen. Het opgeven kan via een e-mail of een WhatsApp bericht naar Yildiz.

Nieuwsbrief juni 2020 8

Bso verlaters

Wij wensen onze bso verlaters alvast heel veel succes en plezier op de middelbare school. We zullen jullie missen.

Nieuwsbrief juni 2020 9