Nieuwsbrief juni 2023

Beste ouders,

In deze nieuwsbrief vind u belangrijke informatie voor u en omtrent uw kind. De zomer komt er ook weer aan, er staan dus ook weer een aantal belangrijke punten wat betreft de veiligheid voor uw kind.

 

Aanmelden voor Studiedagen en vakantiedagen

In het contract van uw kind staat dat u recht heeft op opvang voor 6 studiedagen van school. Roostervrije of overige dagen (zoals een tropenrooster of wanneer een leerkracht ziek is) vallen hier niet onder. Deze studiedagen dient u minimaal 2 weken en maximaal 4 weken door te geven via info@happykidsalmere.nl of via whats app bericht via 06-34405720

Ook bij de aankomende zomervakantie dient u aan te geven op welke dagen uw kind komt. Ongeacht of uw kind een 49 of 52 weken contract heeft. Wij moeten weten hoeveel personeel wij moeten inplannen dit i.v.m het kindratio. (BKR)

Bij het niet opgeven (minimaal 2 weken) kan het zijn dat wij uw kind helaas niet kunnen opvangen voor die dag. Ook kan het zijn dat wij voor bepaalde uitjes geen plek meer hebben voor uw kind i.v.m. reservering en vervoer.

Opgeven studiedagen en vakantiedagen kan alleen via whats’app 06-34405720 of via email info@happykidsalmere.nl

Kamp 2023 C groep. Nog 5 plekken vrij!

Buiten activiteiten

De zon schijnt, het is heerlijk buiten voor de kinderen. Wij zullen dus ook meer activiteiten buiten aanbieden en genieten. Naast de maatregelen die wij treffen i.v.m. het beleid veiligheid en gezondheid, bepaalde momenten niet in de zon blijft het volgende belangrijk:

  • Geef uw kind zonnebrandcreme mee
  • Zorg op mooie dagen voor extra kleding (badkleding) en handdoek voor activiteiten met water
  • Extra bescherming zoals hoed of pet meegeven (Graag naam erop zetten)

Gezonde traktatie

Wij willen ouders vragen het gezonde voedingsbeleid bij een verjaardag als er getrakteerd wordt te hanteren. Ook voor de begeleiders kunnen wij geen chips, snoep, chocolade of iets dergelijks aannemen. Het gaat steeds beter, er is nog maar een enkeling die hier is vergeten om aan te denken. We kunnen helaas de traktatie niet aannemen, deze moet weer mee naar huis, Zingen en dansen doen we natuurlijk wel graag met en voor uw kind.

Klik onderstaande link voor voorbeelden gezonde traktatie

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/traktaties-en-kinderfeest.aspx

Bijzondere sluitingsdagen 2022-2023

Zomervakantie start 22 juli 2023 t/m 3 september 2023

De laatste 3 weken (14 augustus  t/m 1 september) van de zomervakantie is happy kids alleen geopend voor kinderen met een 52 weken contract.

Dinsdag 5 december 2023 opvang 17:00 gesloten ( Sinterklaas)

Maandag 25 december 2023 opvang gesloten ( 1de Kerstdag)

Dinsdag 26 december 2023 opvang gesloten ( 2de Kerstdag)

Maandag 1 januari 2024 opvang gesloten (nieuwjaarsdag)

Parkeerbeleid

Wij willen vragen om bij het brengen en halen van uw kinderen de auto te parkeren in de parkeervakken. Parkeren op de stoep of andere plekken waar dat niet is toegestaan leveren vaak gevaarlijke situaties en irritatie bij overige bewoners. Ook vragen wij niet te parkeren bij het bedrijf naast Happy Kids (locatie Edelhertweg). Wij hebben klachten gekregen. De volgende keer zullen zij politie inschakelen.

Ophalen van de kinderen

Wij willen vragen om bij het ophalen van uw kind (als wij buiten spelen) bij het hek te wachten, wij brengen uw kind en geven een korte overdracht. Als wij binnen zijn, vragen wij in de gang te wachten, en niet doorlopen naar de lokalen. Dit is belangrijk voor het overzicht en de veiligheid van de kinderen. 

Bij de overdracht geven wij het kind alleen mee met de ouders. Als er iemand anders komt ophalen zoals een broer, oom, tante, opa, oma of buurman etc. dient de ouder dit van tevoren aan te geven.