Peuterspeelzaal

Happy Kids Almere heeft zijn Peuterspeelzaal gevestigd binnen de school KBS de Lettertuin waar plek is voor 16 kinderen. De peuterspeelzaal biedt een passend aanbod voor kinderen van twee tot vier jaar, waar ieder kind de mogelijkheid heeft zich optimaal te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, fysiek en intellectueel gebied/niveau. 

De nadruk ligt bij de peutergroep op drie belangrijke doelen: 

  • Ontmoeten, spelen en leren: heeft als doelstelling de brede ontwikkeling van alle peuters te stimuleren. Dit heeft betrekking op zowel de motorische-, sociale-, emotionele-, cognitieve-, creatieve-, als de taalontwikkeling. 
  • Volgen en signaleren: heeft als doelstelling ieder kind op een systematische, methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden. En mocht daartoe aanleiding zijn, zorg te dragen voor een gerichte signalering. 
  • Afstemmen met de ouders: Heeft als doelstelling het uitwisselen van informatie en overleg met de ouders. De ouders kunnen met diverse vragen m.b.t. opvoeding en problemen bij de peuteropvang terecht.

Welkom

Ouders en kinderen komen binnen en worden welkom geheten door de medewerker, er is ruimte om de bijzonderheden van het kind door te geven. Het meegebrachte fruit en drinken wordt in de fruitschaal gedaan en de tas en jas worden opgeruimd door de ouders en het kind. Er staan materialen klaar op de tafels zodat de ouders de ruimte hebben om nog even de aandacht aan hun kind te geven en rustig afscheid kunnen nemen van hun kind. Als de ouders de groep hebben verlaten mogen de kinderen van tafel en nog even vrij spelen, om zo te acclimatiseren. Hierna gaan wij het dagdeel starten in de kring.

Kring

Omdat rituelen belangrijk zijn voor peuters zingen wij iedere kring het. ‘ Goedemorgen’ of ‘Goedemiddag’ liedje. In de kring doen wij diverse activiteiten, zoals zingen, voorlezen, met elkaar praten over het thema of wat het kind thuis meemaakt. Daarna nemen wij kort de dag door. Ook wijzen wij iedere dag een hulpje aan, dit kindje helpt ons met bijvoorbeeld de tassen pakken.

 

 

Zelf spelen en sociale contacten leggen

Vrij spel is erg belangrijk voor peuters, ze hebben een korte spanningsboog. Peuters krijgen door het contact met hun leeftijdsgenootjes de kans om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Voor en vroegschoolse educatie (vve) en andere gerichte activiteiten

Wij werken iedere dag aan opdrachten uit het thema boek van Uk & Puk. Wij doen VVE opdrachten in de meeste gevallen in kleine groepjes onder begeleiding van een VVE gecertificeerd pedagogisch medewerker. Ieder kind krijgt de aandacht, en het is voor veel kinderen makkelijker om zichzelf te uiten in een klein groepje. Verder bieden wij gerichte activiteiten aan welke bij het thema aansluiten zoals liedjes en versjes aanleren, boeken lezen en knutselen. Wij hebben de eet- en drinkmomenten gezamenlijk aan tafel. Voordat wij aan tafel gaan ruimen wij samen met de kinderen de groep op en wassen wij onze handjes. Ieder kind neemt een stuk fruit mee, deze schillen wij en doen we op een grote schaal. Zo leren de kinderen wat delen is en neemt het groepsgevoel toe. Wij vinden taalontwikkeling erg belangrijk, wij lezen dan ook vaak een boek voor aan tafel wat een aanleiding vormt voor een beginnend gesprek.

Zindelijkheid training

Na het fruit eten worden de luiers gecontroleerd, kinderen worden alleen verschoond als ze erg nat zijn of een vieze luier hebben. Kinderen die eraan toe zijn naar gaan naar het toilet. Wij werken met een beloningssysteem om het zindelijk worden extra aantrekkelijk te maken. Ook leren wij uw kind de hygiëne regels, dus handjes wassen na het toiletbezoek.

Bewegen

We streven ernaar om iedere dag buiten te spelen of te gymmen. Bewegen staat centraal bij Happy Kids Almere, ook bij de peuters.

Ophalen

Een kwartier voor de eindtijd doen wij de deur open om uw kind weer op te halen. Er is tijd voor een kort gesprekje, wat het kind heeft gedaan en of er bijzonderheden zijn.

Wij bieden de volgende dagen en tijden aan:

Maandag

Ochtend

08:15 tot 12:15

Dinsdag

Ochtend

08:15 tot 12:15

Middag

13:00 tot 17:00

Woensdag

Ochtend

08:15 tot 12:15

Donderdag

Ochtend

08:15 tot 12:15

Middag

13:00 tot 17:00

Vrijdag
Maandag

Ochtend

08:15 tot 12:15

De Peuterestafette Digidoor

Peuterestafette Digidoor is een overdrachtsinstrument.

Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is vullen we een ‘peuterestafette’ in.

n de peuterestafette beschrijven we hoe uw kind zich op de peuteropvang heeft ontwikkeld. Vervolgens nodigen wij de ouders uit om de peuterestafette samen door te nemen.

Wanneer u opmerkingen of aanvullingen heeft, kunnen we die tijdens dit gesprek op het peuterestafette-formulier noteren.

Een goede overdracht en samenwerking vergemakkelijkt voor de peuter de overgang van de voorschoolse naar de vroegschoolse periode en helpt de leidsters gerichter naar de kinderen te kijken.