Waarom voorschool / peuteropvang?

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Met ingang van 1 januari 2014 is het peuterspeelzaalwerk overgenomen door de kinderopvang: de kinderopvang wordt verantwoordelijk voor de gehele voorschoolse periode (opvang, peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie). Op 20 december 2012 heeft de gemeenteraad van Almere besloten tot harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen in Almere. Met harmonisatie wordt bedoeld dat de verschillen die op dit moment bestaan tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijk worden getrokken. Er zijn verschillen in regelgeving, financiering en kosten voor ouders, het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, kwaliteitseisen en toezicht.

Happy Kids Almere heeft ook per 1 september 2014 een voorschool / peuteropvang geopend binnen de school KBS de lettertuin. 

Op deze groep is er plek voor 16 kinderen. 

Onze peuteropvang biedt een passend aanbod voor kinderen van twee tot vier jaar, waar ieder kind de mogelijkheid heeft zich optimaal te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, fysiek en intellectueel gebied/niveau. 

De nadruk ligt bij de peutergroep op drie belangrijke doelen: 

  • Ontmoeten, spelen en leren: heeft als doelstelling de brede ontwikkeling van alle peuters te stimuleren. Dit heeft betrekking op zowel de motorische-, sociale-, emotionele-, cognitieve-, creatieve-, als de taalontwikkeling. 

 

  • Volgen en signaleren: heeft als doelstelling ieder kind op een systematische, methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden. En mocht daartoe aanleiding zijn, zorg te dragen voor een gerichte signalering. 

  • Afstemmen met de ouders: Heeft als doelstelling het uitwisselen van informatie en overleg met de ouders. De ouders kunnen met diverse vragen m.b.t. opvoeding en problemen bij de peuteropvang terecht.

Welkom

Ouders en kinderen komen binnen en worden welkom geheten door de PM’ers, er is ruimte om de bijzonderheden van het kind door te geven kan de PM’er. Het meegebrachte fruit en drinken wordt in de fruitschaal gedaan en de tas en jas worden opgeruimd door de ouders en het kind. Er staan materialen klaar op de tafels zodat de ouders de ruimte hebben om nog even de aandacht aan hun kind te geven en rustig afscheid kunnen nemen van hun kind. Als de ouders de groep hebben verlaten mogen de kinderen van tafel en nog even vrij spelen, zo kunnen zij nog even acclimatiseren. Hierna gaan wij het dagdeel starten met een kring.

 

Kring

Omdat rituelen belangrijk zijn voor peuters zingen wij iedere kring het. ‘ Goedemorgen’ of ‘Goedemiddag’ liedje. In de kring doen wij diverse activiteiten, zoals zingen, voorlezen, met elkaar praten over het thema of wat het kind thuis meemaakt en nemen wij kort de dag door. Ook wijzen wij iedere dag een hulpje aan, dit kindje helpt ons met bijvoorbeeld de tassen pakken.

 

 

Zelf spelen en sociale contacten leggen

Vrij spel is nog erg belangrijk voor peuters, ze hebben nog een korte spanningsboog. Peuters krijgen door het contact met hun leeftijdsgenootjes de kans om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

 

Voor en vroegschoolse educatie (vve) en andere gerichte activiteiten

Voor en vroegschoolse educatie (vve) en andere gerichte activiteiten Wij werken iedere dag aan opdrachten uit het thema boek van Uk & Puk. Wij doen VVE opdrachten in de meeste gevallen in klein samengestelde groepjes onder begeleiding van een VVE gecertificeerd pedagogisch medewerker. Zo krijgt ieder kind de aandacht, en is het voor veel kinderen makkelijker om zichzelf te uiten in een klein groepje. Verder doen wij gerichte activiteiten welke bij het thema aansluiten zoals liedjes aanleren, versjes, boeken lezen, knutselen. Zo proberen wij verdieping aan te bieden binnen het thema.
Samen eten en drinken
Wij hebben een gezamenlijk eetmoment aan tafel. Eerst ruimen wij samen de groep op met de kinderen en wassen onze handjes. Ieder kind neemt een stuk fruit mee, deze schillen wij en doen we op een grote schaal. Zo leren de kinderen wat delen is en neemt het groepsgevoel toe. Wij vinden taalontwikkeling erg belangrijk, wij lezen dan ook vaak een boek voor aan tafel en vormt een aanleiding tot een beginnend gesprek.

 

Zindelijkheid training

Na het fruit eten is er tijd worden de luiers gecontroleerd, kinderen worden alleen verschoond als ze erg nat zijn of een vieze luier hebben. Kinderen die eraan toe zijn naar gaan naar het toilet. Wij werken met een beloningssysteem om het zindelijk worden extra aantrekkelijk te maken. Ook leren wij uw kind om de hygiëne regels in acht te nemen, dus handjes wassen na het toiletbezoek.

 

Bewegen

We streven ernaar om iedere dag buiten te spelen of te gymmen. Wij vinden beweging erg belangrijk bij Happy Kids Almere, ook bij de peuters.

 

Ophalen

Een kwartier voor de eindtijd doen wij de deur open. Ouders komen hun kind weer ophalen. Er is tijd voor een kort gesprekje, wat het kind heeft gedaan en of er bijzonderheden zijn.

Wij bieden de volgende dagen en tijden aan:

Maandag

Ochtend

08:15 tot 12:15

Dinsdag

Ochtend

08:15 tot 12:15

Middag

13:00 tot 17:00

Woensdag

Ochtend

08:15 tot 12:15

Donderdag

Ochtend

08:15 tot 12:15

Middag

13:00 tot 17:00

Vrijdag

Ochtend

08:15 tot 12:15

De Peuterestafette Digidoor

Peuterestafette Digidoor is een overdrachtsinstrument.

Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is vullen we een ‘peuterestafette’ in.

n de peuterestafette beschrijven we hoe uw kind zich op de peuteropvang heeft ontwikkeld. Vervolgens nodigen wij de ouders uit om de peuterestafette samen door te nemen.

Wanneer u opmerkingen of aanvullingen heeft, kunnen we die tijdens dit gesprek op het peuterestafette-formulier noteren.

Een goede overdracht en samenwerking vergemakkelijkt voor de peuter de overgang van de voorschoolse naar de vroegschoolse periode en helpt de leidsters gerichter naar de kinderen te kijken.