Uk & Puk

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk want spelen is ontdekken en spelen is groeien. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.Met Uk & Puk werk je aan de hand van een thema, dat iedere keer 6 weken duurt. De diverse thema’s met bijbehorende uitdagende en speelse activiteiten voor iedere dag, stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Deze thema’s en activiteiten kunnen makkelijk in het bestaande dagritme worden geïntegreerd. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters zo nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Op deze manier legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Vroegschoolse educatie is gericht op kinderen in de kleuterklassen (en groep 3). Voorschoolse educatie wordt voorafgaand aan de schoolperiode geboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar, in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. VVE is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij je bewust de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleert door middel van spel en activiteiten. De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. VVE is met name geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar VVE is natuurlijk goed voor alle kinderen! Door bij ons op de dagopvang bewust alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren krijgen kinderen een betere start op de basisschool en vergroten we hun kans op een goede schoolloopbaan. Voor kindjes van ongeveer 2 jaar tot 4 jaar. Op deze groep volgen we het VVE (Voorschoolse Vroegtijdige Educatie) programma Uk en Puk . In de praktijk houdt dit in dat we het programma bij alles wat we doen betrekken. Dit totaalprogramma zorgt voor veel op het individuele kind toegespitste aandacht en uitdaging. Ook op deze groep wordt het algemene dagritme gevolgd, met genoeg ruimte voor allerlei leuke activiteiten. Natuurlijk is er gedurende de dag genoeg tijd voor individuele aandacht. Uw kind eet iedere dag gezellig met ons mee. We eten dan rond het middaguur een warme maaltijd en serveren enkel vers bereidde maaltijden conform de schijf van vijf van het voedingscentrum. Mocht uw kind een voedingsallergie hebben, dan zullen wij hier uiteraard rekening mee houden Wanneer het kind vier jaar wordt en naar de basisschool gaat, schrijven wij een uitgebreid overdrachtsformulier en lichten wij dit formulier persoonlijk toe op de basisschool waar het kind heen gaat. Wij werken veel samen met de basisscholen bij ons in de buurt, hierdoor is de onderlinge communicatie heel goed.